ŽIVLJENJSKE ZGODBE

 

»Spomini o naši preteklosti niso poverjeni prašnemu arhivu, ampak živijo v trenutku, v stalnem dialektičnem prepletanju med nami samimi in drugimi, v pripovedanju in razmišljanju o tem, kdo smo skozi to, kar si zapomnimo.«

Robyn Fuvish

 

pot

 

 

Pričujoča spletna stran je zametek arhiva življenjskih zgodb slovenskih izseljencev, ki se bo v prihodnosti dograjeval. Gradivo so prispevali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU: dr. Mirjam Milharčič Hladnik, dr. Janja Žitnik Serafin, dr. Kristina Toplak, dr. Jernej Mlekuž in dr. Urška Strle. Ustanovitev strani sta financirala Agencija za raziskovalno dejavnost RS in Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Spletni arhiv je tudi eden od predvidenih ciljev projekta z naslovom Ustvarjanje spomina in ohranjanje kulturne identitete med slovenskimi izseljenci in njihovimi potomci pod vodstvom dr. Mirjam Milharčič Hladnik

S spletno stranjo ponujamo vpogled v življenje in delo slovenskih izseljencev nekoč in danes. Menimo, da bi soočenje z izseljenskim vsakdanom državnim organom in institucijam v Republiki Sloveniji olajšalo vključitev vseh posameznikov, ki čutijo pripadnost in naklonjenost do Slovenije, v svoje razvojne strategije, ne glede na to, ali živijo v njenih mejah ali izven njih. Hkrati pa bi s ponazoritvijo različnih načinov predstavitve pisnega in ustnega gradiva spodbudili posameznike, da bi sami prispevali k ohranjanju in ustvarjanju kulturne dediščine, ki je relevantna za slovenski prostor.

Raziskovalci, ki smo zasnovali spletni arhiv, izhajamo iz stališča, da vsakršno gradivo, ki neposredno ali posredno osvetljuje izseljenske izkušnje, pomembno vpliva na razumevanje zapletenosti migracijskih procesov. Zavedamo se pomena osrednjega zbirališča raznovrstnih gradiv za raziskovanje migracij, saj prav na ta način lahko presežemo razdrobljenost in razkropljenost virov, ki osvetljujejo migracijske procese.

V poštev pridejo najrazličnejši viri iz življenja in dela slovenskih izseljencev; fotografije, pisma, spomini, korespondence, avdio in video posnetki, intervjuji in podobno.

Prednost takšnega gradiva je v tem, da je prav zaradi svoje konkretnosti in nazornosti privlačno in uporabno ne le za znanstvene, ampak tudi izobraževalne in poljudne namene.

 

  • Avdiovizualni prikaz življenjske zgodbe Louisa Adamiča (Janja Žitnik Serafin)
  • Videoposnetek intervjuja z ameriško Slovenko Alojzijo Tellis (Janja Žitnik Serafin)